Başka Bir Tarım Mümkün

Hakkımızda

Can Yücel Tohum Merkezi

Başka Bir Tarım Mümkün

AMAÇ VE HEDEF

Vizyon Bereketli Anadolu topraklarında yetişen/yetiştirilen ama çeşitli sebeplerle kaybolmuş yada kaybolmakta olan; ekosistemin tümüyle uyum içinde varlığını sürdüren, iklim değişikliğine dirençli, hastalıklara dayanıklı, sağlıklı ve yerel kaynak kullanımı bakımından faydalı olan Yerel Tohumların korunması, sürdürülebilir olarak üretilmesi ve tüketilmesi, konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi modelinin yaygınlaştırılması.

Misyon ‘’Tarımın Başkenti İzmir’’ anlayışı ile çevresel, kültürel ve ekonomik açıdan bir bütün halinde ilerleyen, sürdürülebilir temellere dayanan, Kırsal ile Kent arasındaki bağı güçlendirerek; ‘’Başka Bir Tarımın Mümkün’’ olduğunu ortaya koyan anlayış ve faaliyetlerin uygulanması ve bu anlayışın ‘’İzmir’den başlayarak Ülkemize yayılması’’.

...
Top